O blogu

Górny Śląsk Blog nie jest powiązany z żadnymi organizacjami publicznymi i portalami historycznymi. Użyte teksty, grafika, znaki i nazwy firm są własnością ich prawnych właścicieli i zostały wykorzystane tylko w celach informacyjnych.

Uprzedzając ewentualne pytania i zarzuty. Autorka stara się, aby pisane artykuły, zwłaszcza te dotyczące wydarzeń i postaci kontrowersyjnych, były obiektywne. Trudno jest jednak zachować obiektywność przy opisywaniu tak kontrowersyjnej części świata, jak Górny Śląsk. Widzi go realistycznie, takim, jaki był i jest, z jego wszystkimi wadami, jak i zaletami. Opisze zarówno pozytywne postacie historyczne, jak i negatywne .Od początku zależało jej na dostarczeniu wartościowych i prawdziwych informacji w prosty oraz przystępny sposób. Brakowało jej bloga opisującego historię Górnego Śląska, i dlatego postanowiła takowy założyć. Sama decyduje, co i kiedy opisać. Ze względu na brak zezwoleń, studiów i odpowiednich dokumentów dostęp do źródeł historycznych ma ściśle ograniczony. Jest laureatką jednej z olimpiad. Wszystkie książki, czasopisma i źródła elektroniczne, z których korzystała, zamieszczone są w Bibliografii.

Autorka pisze o:

  • historii Górnego Śląska od czasów przed naszą erą do roku 1948
  • postaciach historycznych
  • zabytkach
  • miastach i czasem wsiach
Życzę wszystkim miłej lektury.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz