27 kwi 2015

Pocztówka z Krowiarek

Witajcie! Dziś pokażę Wam kolejną pocztówkę z mojej kolekcji. Tym razem jest to pocztówka z wioski Krowiarki pod Raciborzem. Przedstawia ona zamek, zamkowy wjazd, dwie gospody, szkołę, dom lekarza, drewniany kościół i jakiś budynek, którego nazwy nie znam. Po prawej stronie, pod wizerunkiem kościoła, obok wizerunku domu lekarza zapisany na wstążce napis Gruss auf Polnisch Krawarn.

23 kwi 2015

Pocztówka z Głuchołaz

Kilka minut temu do mojej górnośląskiej kolekcji dołączyła pocztówka z Głuchołaz z 1900 roku. Postanowiłam ją Wam pokazać.
Przed niemiecką nazwą miasta znajduje się przedrostek Bad, ponieważ do miasta zjeżdżali się kuracjusze, Głuchołazy były bowiem kiedyś uzdrowiskiem.22 kwi 2015

Głubczyce w XVIII wieku

Kolorowa rycina przestawiająca panoramę Głubczyc w XVIII wieku, powstałą pomiędzy 1737 a 1752 rokiem. Miasto zostało ukazane na niej letnią porą. Otacza je mur obronny z wieżami strażniczymi, w którego obrębie znajduje się wiele budynków i drzewa. Poza murami znajdują się domy w liczbie piętnastu i liczne drzewa, do grodu prowadzi droga, po której obu stronach znajdują się łany zbóż. Widać także dwie pracujące na polach osoby, zaś pośrodku drogi stoi... słup siana. W tle dwa wzgórza, jedno większe, a drugie mniejsze. Po lewej stronie u góry nazwa miasta w języku niemieckim.

Co tu dużo mówić... piękne miasto!

20 kwi 2015

Zagadka: Co jest zaszyfrowane w herbie powiatu tarnogórskiego?

Witajcie! Dziś poniedziałek, więc przygotowałam dla Was kolejną zagadkę. Zadanie będzie trudne. Otóż, tym razem będziecie musieli wykazać się znajomością historii Górnego Śląska, głównie górnośląskich rodów. Wcielicie się w rolę heraldyków.
Pytanie z kategorii: heraldyka. Co jest zaszyfrowane w herbie powiatu tarnogórskiego?
Pamiętajcie jednak, iż to tylko zabawa.

7 kwi 2015

3 kwi 2015

Historia Gogolina
gogolin.pl
Gogolin po raz pierwszy pojawia się dokumentach z 1223 roku, pod nazwą Gogolono. W końcu XIII wieku Gogolin należał do książęcego uposażenia klasztoru Cystersów w Jemielnicy. Patronem wioski był św. Urban.
W latach 1634-1852 Gogolin wraz ze Strzebniowem należał do Gaschinów. Rozwój  rozpoczął się na początku XIX wieku, gdy na skalę przemysłową zaczęto eksploatować miejscowe złoża wapnia i zaczęły powstały piece wapiennicze. Ich liczba w 1845 roku wynosiła 46, a w 1864 roku zmniejszyła się do 29. (przetrwało 17). W 1870 r. wybudowano w Gogolinie cztery piece szybowe, nazwane od nazwiska właściciela "Bunke Pacht". Powstałe wapienniki zapoczątkowały rozwój przemysłu i powstanie Zakładów Wapiennych, które funkcjonowały jeszcze długo po wojnie. Przetrwało 17 wapienników.
W 1899 roku w  został wybudowany szpital przez Zakon Sióstr Boromeuszek.W latach 1899-1901 zbudowano katolicki kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego. W 1902 roku powstał tutaj kościół filialny, a następnie samodzielna parafia obejmująca Gogolin. Pierwszym proboszczem był w latach 1902-1926 ks. Karol Lange.
W 1905 roku w Gogolinie powstała gazownia i przyszłe miasto oświetlono. W 1913 roku nadano nazwy ulicom i ustanowiono numerację. Po pierwszej wojnie światowej Gogolin zyskał rozgłos także jako miejsce obrotu śrubami i winami. Odbywały się tam festiwale wina trwające aż do końca drugiej wojny światowej.
W latach 1918 - 1921 Gogolin był miejscem ożywionej działalności politycznej. W okresie III powstania śląskiego w maju 1921 roku pod Gogolinem toczyły się krwawe walki.
Podczas plebiscytu w 1921 roku oddano 1262 głosów za Niemcami, zaś 955 za Polską. W związku z tym wieś pozostała w Republice weimarskiej. 
W 1926 roku Gogolin otrzymał oświetlenie elektryczne, a w 1930 roku ukończono budowę Urzędu Miasta. W latach 1934 - 1935 zbudowano urządzenia wodociągowe. Gogolin posiadał wtedy wiele sklepów, zakładów rzemieślniczych, kilka restauracji, hotel oraz trzy stacje paliwowe. W tym okresie nad Gogolinem oprócz wieży kościelnej dominowały wysokie kominy zakładów wapienniczych. Kiedy w niemieckiej części Górnego Śląska germanizowano słowiańsko brzmiące niemieckie nazwy, Gogolin miał szczęście
Podczas II wojny światowej zginęło wielu gogolinian. Gdy w styczniu 1945 roku do wioski zbliżył się front, przyniósł śmierć wielu jego mieszkańcom, spłonęło 30 budynków
Po Umowie Poczdamskiej z dnia 2 sierpnia 1945 roku Gogolin wylądował w Polsce. W 1958 włączono doń Strzebniów i Karłubiec. Prawa miejskie od 1967.

Więcej informacji znajdziecie tutaj.